Showing posts with label nilai-nilai murni. Show all posts
Showing posts with label nilai-nilai murni. Show all posts

Sunday, November 4, 2012

kertas 2 -- bahagian c


TAHUN 4 :NILAI MURNI
PERBUATAN / AKTIVITI / TINDAKAN / FRASA


RAJIN
勤劳
Mengulang kaji pelajaran / mengemas rumah / buat kerja rumah/buat jadual waktu belajar / menyiapkan kerja sekolah / buat latihan
  TOLONG-MENOLONG
帮助 互相帮助
Membantu ibu pergi ke kedai / membasuh pinggan / mengajar rakan / memberi derma / tolong guru di sekolah

BEKERJASAMA
合作的精神
bergotong-royong / bermain dgn. bersungguh-sungguh / bermuafakat / berbincang / berganding  bahu bahu / berpadu tenaga/bersama-sama / bergilir-gilir / bersepakat

BAIK HATI
好心 / 乐于助人
Memaafkan kesalahan/menolong orang / menghulurkan derma / belanja kawan makan / tidak berdendam

PEMURAH MURAH HATI
慷慨
Memberi hadiah / menghulurkan derma / belanja kawan makan / menolong / membantu / berkongsi... 

JUJUR
诚实可靠
bercakap benar / mengakui kesalahan / tidak mengambil harta benda orang / memulangkan / menyerahkan

AMANAH
可信赖
melakukan  tugas yang diberi oleh guru / ibu bapa / menyimpan rahsia / wang yang diamanahkan

RELA/SANGGUP BERKORBAN
愿意奉献
Menawarkan diri untuk melakukan sesuatu perkara / secara sukarela

MENGHARGAI MASA
珍惜时间
Bangun awal / membaca buku / mengulang kaji pelajaran / mengemas rumah / buat kerja rumah / buat jadual waktu belajar / menyiapkan kerja sekolah / buat latihan

MENGHARGAI / MEMBALAS JASA
感恩别人的贡献 报答别人的功劳
Mengucapkan terima kasih / memuji kebaikan / memberikan hadiah / memberikan ganjaran / duit

PRIHATIN
关注周遭的人或事
Menolong orang / menghulurkan bantuan / menderma  / menyumbang / mengutip sampah di atas lantai / menegur

BERDISIPLIN
有纪律
Mengenal diri dengan cara menerima dan mematuhi  peraturan dan undang-undang.

Friday, November 2, 2012

NILAI MURNI


TAHUN 4 : NILAI-NILAI MURNI / PENGAJARAN

TULISKAN NILAI-NILAI MURNI YANG TERDAPAT DALAM AYAT-AYAT BERIKUT.1.     Encik Tan seorang orang tua yang tidak mempunyai anak atau beradik-adik. 

        Pada hari raya, penduduk kampung akan memberi makanan raya, kuih-muih 

        dan pakaian kepadanya. (                                 )2.    Murid-murid mengucapkan terima kasih selepas cikgu selesai mengajar 

       Bahasa Malaysia. (                                 )

3.     Murid-murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap pengajaran cikgu di 
        dalam kelas. (                                 )

4.    Ahmad tidak pernah datang lambat ke sekolah. (                                 )

5.    Penduduk kampung sedang mengadakan aktiviti gotong-royong untuk 
       membersihkan kawasan persekitaran kampung. (                                 )

6.    Fairul membantu orang tua untuk melintas jalan raya. (                                )

7.    Aminah menyerahkan dompet yang dijumpai di kawasan sekolah itu kepada 
       guru besar. (                                 )

8.    Siti membantu ibu bapa membuat kerja rumah dan menjaga adik yang masih 
       kecil.(                                 )

9.    Encik Wong menderma wang dan barang keperluan kepada mangsa banjir.
       (                                 )

10. Murid-murid beratur ketika membeli makan dan minuman di kantin.
      (                                 )>>Latihan didapati daripada buku latihan PRA UPSR TAHUN 3 Penerbitan Heng Hui

Thursday, November 1, 2012

Aktiviti/Tindakan/FrasaTAHUN 4 : NILAI MURNI PERBUATAN / AKTIVITI / 
                   TINDAKAN / FRASA                                      


NILAI
PERBUATAN / AKTIVITI / TINDAKAN / FRASA
RELA/SANGGUP BERKORBAN
愿意奉献
Menawarkan diri untuk melakukan sesuatu perkara/secara sukarela
TOLONG-MENOLONG
帮助 互相帮助
Membantu ibu pergi ke kedai/membasuh pinggan/mengajar rakan/memberi derma/ tolong guru di sekolah/
RAJIN
勤劳
Mengulang kaji pelajaran/mengemas rumah/buat kerja rumah/buat jadual waktu belajar/menyiapkan kerja sekolah/buat latihan
PEMURAH /
MURAH HATI
慷慨
Memberi hadiah/menghulurkan derma/belanja kawan makan/menolong/membantu
/berkongsi…
BEKERJASAMA
合作的精神
bergotong-royong / bermain dgn. bersungguh-sungguh/bermuafakat/berbincang/berganding  bahu bahu/berpadu tenaga/bersama-sama/bergilir-gilir/bersepakat
BAIK HATI
好心 / 乐于助人
Memaafkan kesalahan/menolong orang/menghulurkan derma/belanja kawan makan/tidak berdendam
JUJUR
诚实可靠
bercakap benar/ mengakui kesalahan/tidak mengambil harta benda orang /memulangkan/menyerahkan
PRIHATIN
关注周遭的人或事
Menolong orang/menghulurkan bantuan/menderma /menyumbang/mengutip sampah di atas lantai/menegur
BERDISIPLIN
有纪律
Mengenal diri dengan cara menerima dan mematuhi  peraturan dan undang-undang.
AMANAH
可信赖
melakukan  tugas yang diberi oleh guru/ibu bapa/menyimpan rahsia/
wang yang diamanahkan
MENGHARGAI MASA
珍惜时间
Bangun awal/ membaca buku/mengulang kaji pelajaran /mengemas rumah/buat kerja rumah/buat jadual waktu belajar/menyiapkan kerja sekolah/buat latihan
MENGHARGAI / MEMBALAS JASA
感恩别人的贡献报答别人的功劳
Mengucapkan terima kasih/memuji kebaikan/
memberikan hadiah/memberikan ganjaran/duit

senarai nilai murni / pengajaran


TAHUN 4 NILAI-NILAI MURNI 

1. keadilan 公正

2. berpegang pada janji 守信用

3. setia 忠心

4. berani 勇敢

5. amanah 可信任, 可靠

6. berdikari 独立,自立

7. 
rajin 勤奋

8. bertoleransi 容忍,宽容

9. hemah tinggi 有礼貌, 高品德

10. bersyukur 感恩

11. rasional 合理的, 理性的

12. kasih sayang 有爱心

13. bertimbang rasa 同情

14. bertolak ansur 互相礼让

15. simpati 同情

16. bersabar 容忍

17. 
berbudi bahasa 有教养, 谦恭有礼

18. bertanggungjawab 有责任

19. bercakap benar 说真话

20. harga diri / menjaga maruah diri 自尊

21. 
bersikap sederhana 中庸

22. 
jujur 诚实

23. 
mempunyai keyakinan diri 有自信心

24. tidak mendedahkan rahsia rakan 不揭穿他人的隐私

25. menghormati ibu bapa, guru-guru,jiran尊重父母,师长,邻居

26. berhati-hati 小心翼翼

27. 
ikhlas terhadap orang lain 真诚地对人

28. mengakui kesalahan diri 承认自己的错误

29. menjaga kesihatan diri 照顾自己身体的健康

30. menjaga kebersihan rumah dan kawasan persekitaran 
      照顾房子与四周环境的清洁

31. makan makanan yang seimbang 吃营养均衡的食物

32. bersopan-santun 有礼貌, 彬彬有礼

33. 
tidak mementingkan diri sendiri不自私

34. 
cinta akan negara 爱国

35. meringankan beban ibu-bapa, membantu ibu bapa 
      减轻父母的负担, 帮助父母

36. jangan bersikap tamak 不贪心

37. 
memberi salam 有礼貌的问候

38. menyayangi dan menghargai alam sekitar爱护和珍惜环境

39. 
jangan bersikap sombong 不骄傲

40. mematuhi peraturan dan undang-undang 遵守规则和法律